Uute tellimuste vastu võtmine peatatud. Hanketellimuste teenindamine aadressil info@magnettahvlid.ee

Mida tähendab TÜV NORDi sertifikaat?

TÜV NORD on kogu maailmas tuntud ja samastatav ettevõtete kvaliteedialast tegevust toetava ettevõttena. TÜV NORDi märk Kontrollitud toode on loodud TOOTJATELE, kes hoolivad oma toodete kvaliteedist, andes ühtlasi võimaluse eristada seda toodet turul.

Sertifikaat KONTROLLITUD TOODE on vabatahtlik tunnistus ja selle programm määratakse iga konkreetse toote puhul eraldi kindlaks. Läbiviidavast protsessist olenemata peab toode vastama kõigile seadusega sätestatud nõuetele, mis on seotud toote turule laskmisega.

Üha sagedamini tehakse ostuotsuseid toote kohta käiva teabe ja hinnangute põhjal ning tänu sertifikaadile KONTROLLITUD TOODE on tootjal võimalik selgelt ja loetavalt rõhutada oma toodete ainulaadseid omadusi. Samuti kujundab tootja sel moel oma toodete äratuntavust võrreldes teiste turule ilmuvate sarnaste toodetega.

Meil on hea meel teatada, et ettevõte ALLboards Polska on läbinud sõltumatu hindamise, mis pärast:

  •     tootedokumentatsioonile positiivse hinnangu saami
  •     laborikatsete tegemist
  •     tootmistehases tehtud kontrolli

ehk rangetele standarditele vastamist ja oma toodete pidevalt kõrge kvaliteedi hoidmist sai 2020. aasta aprillis TÜV NORDi kvaliteedisertifikaadi Kontrollitud toode.

Allboards TUV sertifikaat

Sertifikaati omavad tooted: FL1, FL1R, FL2, FL3, FL3R, FL4DS, FL5EC, FL6G, TMF7, TMF11, TK, CV, CO,TM, MA7, EX, CER, P4, GB, BKB, TS,TDS, TOS, TRB, TRZ